Inwestycje - Szpitale

Rok 2019

» WOMP w Bydgoszczy, wykonujemy: instalacje centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników

» Szpital "BIZIEL" Oddział Chirurgii Ogólnej, wykonujemy: instalacje CO,wod-kan, hydrantowe, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, kanalizacje sanitarną

Rok 2018

» Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, Oddział Ratunkowy - wykonujemy: instalację C.O., C.T., instalację wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną w raz z wykonaniem białego montażu

» Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych - wykonujemy: instalacje C.O., C.T., instalacje wodno-kanalizacyjną, instalacje hydrantową, instalacje wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji, kanalizacje sanitarną

Rok 2017

» Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy - wykonano: wymianę i montaż zasuw w przewodzie sieci podziemnej wodociągu

» Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy - wykonano: wymianę zasuwy wraz zaworem antyskażeniowym oraz odwodnienie lądowiska

» Przebudowa i rozbudowa Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

Rok 2015

» Szpital Miejski w Wąbrzeźnie

Rok 2014

» Budowa Pracowni Kardioangiograficznej Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej z Pracownią Hemodynamiki Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy

Rok 2012 - 2013

» Wielospecjalistyczna Przychodnia w Kcyni

» Termomodernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy

» Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Świeciu

» Modernizacja infrastruktury Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii w Bydgoszczy