Inwestycje - Szkoły, przedszkola, żłobki

Rok 2022/2023

» Termomodernizacja Przedszkola nr 19. przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Bydgoszczy,

» Termomodernizacja Przedszkola nr 22. przy ul. Piwnika Ponurego w Bydgoszczy,

Rok 2021

» Przebudowa węzłów sanitarnych w Domu Studenta nr 1. przy ul. Łużyckiej w Bydgoszczy,

» Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Fredry 3 w w Bydgoszczy, przeznaczonym na siedzibę XIII LO,

Rok 2019

» Basen przy szkole podstawowej nr 67 ul. Kromera w Bydgoszczy, wykonujemy: inst. CO, CT wentylacji, CT techn. basenowej, inst. hydrantowe, wodociągowe, kanalizacje podposadzkową, kanalizacje sanitarną, deszczową, instalacje gazową

» Szkoła podstawowa przy ul. Kcyńskiej - termomodernizacja

Rok 2018

» Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy - wykonaliśmy: instalacje gazową, węzeł cieplny, instalacje hydrantową, wodociągową i kanalizację sanitarną

» Zespół Szkół nr 27 przy ul. Sardynkowej 7 w Bydgoszczy - wykonaliśmy: instalację C.O., instalację wody zimnej, hydrantowej, instalację c.w.u. i cyrkulację c.w.u., kanalizację sanitarną, deszczową i biały montaż

» Szkoła Podstawowa przy ul. Bałtyckiej w Bydgoszczy - wykonaliśmy: instalację C.O., instalacje wody zimnej, ciepłej i hydrantowej

» Zespół Szkół nr 34 przy ul. Zacisze 16 w Bydgoszczy - wykonaliśmy: roboty branży sanitarnej

Rok 2017

» Termomodernizacja i remont odtworzeniowy elementów wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynku Przedszkola nr 48 w Bydgoszczy przy ul. Kleina 3

» Budowa szkoły podstawowej z przedszkolem i halą sportową w Bydgoszczy przy ul. Gen. Bora Komorowskiego 2

» Termomodernizacja i remont odtworzeniowy elementów wykończenia, docieplenia, wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół nr 36 w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Westerplatte

» Adaptacja budynku w Bydgoszczy przy ul. Kurpińskiego 19 na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych CM UMK

Rok 2016

» Termomodernizacja wraz z remontem budynku Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy przy u. Gajowej 94

Rok 2015

» Rozbudowa żłobka nr 20 w Bydgoszczy

Rok 2012 - 2013

» Zespół Szkół nr 10 w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 2

» Adaptacja budynku ul. Łukasiewicza 1 w Bydgoszczy dla UMK w Toruniu CM w Bydgoszczy

Rok 2010 - 2011

» Szkoła Podstawowa w Karnowie

» Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko mazurskiego w Olsztynie

» Wydział Akwakultury Uniwersytetu Warmińsko mazurskiego w Olsztynie

» Budowa obiektu dydaktycznego CeNT I przy ul. Banacha i Pasteura w Warszawie

» Zespół Szkół nr 25 w Bydgoszczy przy ul. Ks. A. Czartoryskiego 18