Sieci i przyłącza

Inwestycje- sieci i przyłącza

Rok 2021

» Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Sadki,

» Kompleksowe wykonanie przyłącza wody oraz przyłącza cieplnego i ciepłej wody, cyrkulacji na terenie Zakładu Karnego w Potulicach.