Inwestycje - Szkoły, przedszkola, żłobki

Rok 2021

 • Przebudowa węzłów sanitarnych w Domu Studenta nr 1. przy ul. Łużyckiej w Bydgoszczy,
 • Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Fredry 3 w w Bydgoszczy, przeznaczonym na siedzibę XIII LO,

Rok 2019

 • Basen przy szkole podstawowej nr 67 ul. Kromera w Bydgoszczy, wykonujemy: inst. CO, CT wentylacji, CT techn. basenowej, inst. hydrantowe, wodociągowe, kanalizacje podposadzkową, kanalizacje sanitarną, deszczową, instalacje gazową
 • Szkoła podstawowa przy ul. Kcyńskiej - termomodernizacja

Rok 2018

 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy - wykonaliśmy: instalacje gazową, węzeł cieplny, instalacje hydrantową, wodociągową i kanalizację sanitarną
 • Zespół Szkół nr 27 przy ul. Sardynkowej 7 w Bydgoszczy - wykonaliśmy: instalację C.O., instalację wody zimnej, hydrantowej, instalację c.w.u. i cyrkulację c.w.u., kanalizację sanitarną, deszczową i biały montaż
 • Szkoła Podstawowa przy ul. Bałtyckiej w Bydgoszczy - wykonaliśmy: instalację C.O., instalacje wody zimnej, ciepłej i hydrantowej
 • Zespół Szkół nr 34 przy ul. Zacisze 16 w Bydgoszczy - wykonaliśmy: roboty branży sanitarnej

Rok 2017

 • Termomodernizacja i remont odtworzeniowy elementów wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynku Przedszkola nr 48 w Bydgoszczy przy ul. Kleina 3
 • Budowa szkoły podstawowej z przedszkolem i halą sportową w Bydgoszczy przy ul. Gen. Bora Komorowskiego 2
 • Termomodernizacja i remont odtworzeniowy elementów wykończenia, docieplenia, wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół nr 36 w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Westerplatte
 • Adaptacja budynku w Bydgoszczy przy ul. Kurpińskiego 19 na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych CM UMK

Rok 2016

 • Termomodernizacja wraz z remontem budynku Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy przy u. Gajowej 94

Rok 2015

 • Rozbudowa żłobka nr 20 w Bydgoszczy

Rok 2012 - 2013

 • Zespół Szkół nr 10 w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 2
 • Adaptacja budynku ul. Łukasiewicza 1 w Bydgoszczy dla UMK w Toruniu CM w Bydgoszczy

Rok 2010 - 2011

 • Szkoła Podstawowa w Karnowie
 • Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko mazurskiego w Olsztynie
 • Wydział Akwakultury Uniwersytetu Warmińsko mazurskiego w Olsztynie
 • Budowa obiektu dydaktycznego CeNT I przy ul. Banacha i Pasteura w Warszawie
 • Zespół Szkół nr 25 w Bydgoszczy przy ul. Ks. A. Czartoryskiego 18